Seminerler
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS SEMİNERLERİ
Güncellenme: 24.04.2018

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (TEZLİ)

Sıra

Adı

Soyadı

Danışman

Seminer Konusu

Yılı

1

Cansu

ODABAŞ

Doç. Dr. Murat AKYÜZ

Eğitilebilir otistik çocuk ve gençlerde düzenli spor eğitiminin bireysel beceriler üzerine etkilerinin incelenmesi

2015

2

Burcu

ÖZLÜKAN

Doç. Dr. Şebnem Şarvan CENGİZ

Sporcularda Üst Ekstremite Kuvvetini Etkileyen Faktörler

2015

3

Gamze

YÖNAL

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Okçuluk Sporunun Osmanlı'daki Yeri ve Temel Teknikleri

2015

4

Serkan

VAROL

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Beden eğitimi ve spor dersinin ortaokul öğrencileri üzerinde sportmenşik davranışı oluşturma etkisinin belirlenmesi: (Bartın il örneği)

2015

5

Recep

AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Spor çerçevesinde liderlik ve liderlik üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

2015

6

Ozan

ÇİÇEK

Yrd. Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Rekreasyon ve çevre

2015

7

Mehmet

KARATAŞ

Yrd. Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

2015

8

Ahmet

NAMLI

Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

Engellilerde beden eğitimi ve spor

2015

9

Mustafa

YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2015

10

Burcu

YILMAZ

Doç.Dr.Şebnem ŞAHVAN CENGİZ

Sporda sakatlık türlerinin incelenmesi

2015

11

Rukiye

VAROL

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması ( Bartın İli Örneği

2015

12

Namık

BEKAR

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

2015

13

Murat

TUNÇBİLEK

Doç.Dr.Mutlu TÜRKMEN

Spor işletmeciliğinde halkla ilişkiler ve iletişimin yeri ve önemi

2015

14

Cüneyt

TURGUT

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTEPE

10-12 yaş öğrenci sporcuların beslenme düzeylerinin spor branşına göre etki düzeyi

2016

15

Oğuzhan

ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTEPE

Ankara'da lise ve üniversite öğrenim gören kız futbolcuların kişilik tipleri ile sürekli öfke-öfke ifade tarzları

2016

16

Şevket Can

TEKELİ

Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

Girişimcilik ve spor eğitimi

2016

17

Güngör

CİNCİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU