Diğer Form ve Belgeler

 • Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi.doc
 • Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi.doc
 • Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu.docx
 • Geçici mezuniyet İstem Dilekçesi.docx
 • Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi.docx
 • Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi.docx
 • Kayıt Açtırma İstem Dilekçesi.docx
 • Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi.doc
 • Transkript İstem Dilekçesi.doc
 • Program Dışı Ders Alma Dilekçesi.docx
 • Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi.docx
 • Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi.docx
 • Yüksek Lisans Danişman Değişikliği Formu.doc
 • Araştırma İzni İçin Yapılması Gerekenler
 • 1-Araştırma izni için öğrenci ilk aşamada Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayını almalıdır.
 • Aşağıda belirtilen formlarlarda istenen bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanmalı ve pdf şeklinde taranarak  sosyalbeseri@bartin.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. 
 • Başvuru Dilekçesi.docx
 • Başvuru Formu.docx
 • Bilgi Formu.docx
 • Taahhütname.docx
 • Kontrol Formu.docx
 • 2-  Araştırma İznini Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Tür ve Derecedeki Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek  "Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri" başvuru işlemlerinin ayse.meb.gov.tr internet adresi üzerinden müracaat edilerek "Araştırma İzni Ön Başvuru Form"unun doldurululması gerekmektedir. Form Enstitüye teslim edilmek üzere  çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
 • 3-Araştırma İzni İçin Enstitüye Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 • Dilekçe
 • Ekler:
 • Tez Öneri Formu (Tez aşamasındaki öğrenciler için)
 • Çalışma Takvimi
 • Veri Toplama Araçları 
 • Araştırma İzni Ön Başvuru Formu (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapılacak Araştırma İzni İçin Gereklidir)
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayı 

 • Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kutlubey- Yazıcılar Yerleşkesi/BARTIN 71400 Tel: Santral: 0 (378) 501 10 00 Dahili: 1288-1289-2304-2305 Belge Geçer: E-posta: ebe@bartin.edu.tr

  Copyright Bartın Üniversitesi