Misyon-Vizyon

Misyon

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün genel misyonu, Türkiye ve Dünyanın ihtiyaç duyduğu üstbilişsel farkındalığı olan bilim insanlarını Bologna standartlarına uygun bir şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün özel misyonu, Bartın ilimizi bölgeye hizmet veren bir lisansüstü eğitim merkezi haline getirmektir. Bu anlamda, eğitim bilimleri ve öğretmen eğitiminde lisansüstü tezlerin yürütülmesini sağlamaktır.

Vizyon

 

Ülkenin gerçek bilim adamlarını yetiştirmek ve tüm öğretmenlerin yüksek lisans eğitiminden geçmesini sağlamaktır.

Tel: Santral: 0 (378) 501 10 00 Dahili: 1288-1289-2304-2305 Belge Geçer: E-posta:

Copyright Bartın Üniversitesi