Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/13282424