Mezun Öğrenci

 


Eğitim Bilimleri Enstisüsü 
Mezun Öğrenci Sayıları
Güncelleme: 24.04.2018

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

   

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Hayri

AKYÜZ

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi:Bartın Üniversitesi örneği

2015

2

Ali Ozan

ERKILIÇ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda eğitim gören genç erkek sporcularda morfolojik değişkenler ile üst ekstremiteden elde edilen anaerobik değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi

2015

3

Zekai

ÇAKIR