Mezun Öğrenci

T.C.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Öğrenim Türü

Kız

Erkek

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Tezli Yüksek Lisans (I. Öğretim)

2

10

12

 

?Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği?

Tezli Yüksek Lisans (I. Öğretim)?

2

7

9

Eğitim Bilimleri 

Eğitim Programları ve Öğretim

Tezli Yüksek Lisans?

9

6

15

 

?Eğitim Programları ve Öğretim?

Tezsiz Yüksek Lisans (1. Öğretim)

3

13

16

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Tezsiz Yüksek Lisans

0

1

1

Yaşam Boyu Öğrenme              

Yaşam Boyu Öğrenme

Tezli Yüksek Lisans

5

7

12

 

Yaşam Boyu Öğrenme

Tezsiz Yüksek Lisans(1. Öğretim)

12

24

36

 

 

Genel Öğrenci Toplamı

33

68

101

 

 

 Güncelleme Tarihi: 08.06.2017

Tel: Santral: 0 (378) 501 10 00 Dahili: 1288-1289-2304-2305 Belge Geçer: E-posta:

Copyright Bartın Üniversitesi