Askerlik İşlemleri

Enstitümüze kayıtlı öğrencilerden askere gitmek isteyenler için sırasıyla yapılması gerekli işlemler;

  1. Askere gitmek isteyen öğrenciler Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna tecilinin kaldırılması için bir dilekçe ile başvururlar. Enstitümüz bu dilekçe ile beraber öğrencinin Askerlik Dairesi Başkanlığına tecilinin iptali ile ilgili yazıyı gönderir.
  2. Tecili iptal olan öğrenci bölümüne de askerliği süresince Enstitüdeki kaydının dondurulmasıyla ilgili bir dilekçe verir. Bölümün bu dilekçeyi danışman onayı ile birlikte bir ön yazıyla Enstitüye ulaştırması gereklidir.
  3. İlgili bölümden ön yazı ile gelen kayıt dondurma dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kurulunca incelenip öğrencinin askerliği süresince izinli sayılıp sayılmayacağına karar verilir.

Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kutlubey- Yazıcılar Yerleşkesi/BARTIN 71400 Tel: Santral: 0 (378) 501 10 00 Dahili: 1288-1289-2304-2305 Belge Geçer: E-posta: ebe@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi