image/svg+xml
image/svg+xml

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlar Uluslararası Öğrenci Alım Sonuçları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri İle İlgili Duyuru02-09 Ocak 2020 tarihlerinde Lisansüstü Programlara (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına) başvurarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin 13 Ocak 2020-21 Şubat 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitümüze başvurmaları rica olunur.       10/01/2020


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

  1. Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),

  2. Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,

  3. Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylı okul tanıma belgesi”,

  4. Yüksek Lisans Programlarını kazananlar için Lisans; Mezuniyet Not Durum Belgesinin (Mezuniyet Transkripti) aslı ve fotokopisi, onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,

  5. Kimlik Belgesi ve Pasaport (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği,

  6. 1 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş),

  7. Yabancı uyruklular için katkı payı dekontu,

  8. YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardığınıza dair belge (Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir.).


NOT: Kesin kayıt belgelerinin asıllarıyla beraber fotokopilerinin de getirilmesi gerekmektedir.

NOT 2: Kesin kayıtlar mesai saatleri içinde gerçekleştirilecek olup, mesai saatleri hafta içi 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 arasındadır. Belirtilen tarihler arasında müracaat etmeyen adaylar kesin kayıt hakkından yararlanamayacaktır.

NOT 3: Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

NOT 4: Mevcut Tezli Yüksek lisans veya doktora kaydı olan adayların tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kaydı yapılamaz.

NOT5: Türkçe olmayan belgelerin yeminli tercüman tarafından onaylı suretleri ile beraber getirilmesi gerekmektedir.