image/svg+xml
image/svg+xml

Bilimsel Etkinlik (Kongre, Sempozyum vb.) Duyuruları

       2017-2018 akademik yılı bahar yarıyılı itibariyle kamu kurumu, kuruluşları ve diğer kuruluşlar  tarafından  düzenlenen/düzenlenecek bilimsel etkinlik  (kongre,  konferans,  seminer, sempozyum,  şura,  çalıştay,  kurultay,  panel,  davet  vb.) ile TÜBİTAK,  AB,  BAKKA  vb. kuruluşların (eğitim, toplantı, yarışma vb.) ilgili tüm duyuruları, Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü'nün  http://pto.bartin.edu.tr/   web sayfasından duyurulmaktadır.

       Web  sayfasından  yapılacak  duyurular  arasında  öğrencilere  yönelik  yarışma  vb. etkinlikler  de  olabilmektedir.  Öğrencilerin  de  bu  duyurulardan  haberdar  olabilmeleri  için   http://pto.bartin.edu.tr/   web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.