image/svg+xml
image/svg+xml

Enstitümüzden ilişiği kesilen öğrencilerimiz. (19.09.2019 tarih ve 2019-36/11 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile)

Azami süreyi dolduran, aşağıda listede bölümleri ve isimleri yazılı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. ve 12. maddesi, Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. ve 34. maddesine göre Enstitümüz ile ilişiği kesilmiştir.

S.N.

Program

Eğitim Dönemi

Adı

Soyadı

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

7

İbrahim

Bağcı

2

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

7

Barış

Narşen

3

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

7

Ali Asker

Recep

4

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

7

Erdi

Arslan

5

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

5

Burak

Berk

6

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

5

Baran

Duman

7

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

5

Kürşat

Kaplan

8

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (İ.Ö) (Tezli)

5

Selami

Ünsal

9

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Hasan

Çakırlar

10

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Hüseyin

Tükenmez

11

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Oğuz

Zeki

12

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Aşkın

Şöhret

13

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Okan

Ay

14

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli)

5

Kadir Can

Yıldız

15

Eğitim Programları ve Öğretim (DR) (Bülent Ecevit Ü.Ortak)

4

Ayşe

Ak

16

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)

7

Erman

Oğur

17

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)

7

Kamile

Erarslan

18

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)

7

Songül

Ayer

19

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)

7

Sefer

Usta

20

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)

7

Didem

Oğraş Gündüz

21

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)

5

Hüseyin

Zengin

22

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL) (Tezli)

5

Tolgahan

Akdemir

23

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL) (Tezli)

5

Aydan Hilal

Seyhan

24

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL) (Tezli)

5

İlker

Köseoğlu

25

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL) (Tezli)

5

Buse

Delialioğlu

26

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL) (Tezli)

5

Şenay

Çakır Dilen

27

Fen Bilgisi Eğitimi (Abant İzzet Baysal Ün.Ortak)

7

İmren

Özaydın

28

Fen Bilgisi Eğitimi (Abant İzzet Baysal Ün.Ortak)

7

İhsan

Özcan

29

Fen Bilgisi Eğitimi (Abant İzzet Baysal Ün.Ortak)

7

Talha

Ulu

30

Matematik Eğitimi (Abant İzzet Baysal Ün.Ortak)

7

Gonca

Gülay

31

Matematik Eğitimi (Abant İzzet Baysal Ün.Ortak)

5

Enver

Toprak

32

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Akile

Ergün

33

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Aslı

Yıldırım

34

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Şule

As

35

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Selime

Aksu

36

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Mehmet Nurettin

Akgül

37

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Elif

Ercan

38

Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

7

Fatma Nur

Kala

39

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Gonca

Uzunal

40

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Fatma Nur

Alpay

41

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Musa

Satuk

42

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Nihan

Aksezer

43

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Burcu

Öztabak Kurtuluş

44

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Aslıhan

Yılmaz

45

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Celal

Ekinci

46

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Zafer

Takır

47

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Murat

Yalçın

48

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Sevil

Özsoy

49

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Hatice

Durmuş

50

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Anıl

Dilen

51

Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli)

7

Ferhat

Çavuşoğlu