image/svg+xml
image/svg+xml

Kazim KÜÇÜK’ün Tez Savunma Sınavı. - 2019-32/17

Programı:

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı (BAİBÜ ile ortak) Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezin Başlığı:

Geogebra Destekli Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, İnançlarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Sınav Yeri:

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu

Sınav Tarihi:

20.09.2019 / Sınav Saati: 11:00