image/svg+xml
image/svg+xml

Tuncay KURT’un Tez Savunma Sınavı. - 2019-32/14

Programı:

Yaşam Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezin Başlığı:

Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Matematik Öğretmenlerinin Anadilde İletişim Yeterliliği ile Matematiksel Yeterliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sınav Yeri:

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu

Sınav Tarihi:

13.09.2019 / Sınav Saati: 16:00