image/svg+xml
image/svg+xml

Diğer Form ve Belgeler • Araştırma İzni İçin Yapılması Gerekenler
 • 1-Araştırma izni için öğrenci ilk aşamada Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayını almalıdır.
 • Aşağıda belirtilen formlarlarda istenen bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanmalı ve pdf şeklinde taranarak https://form.bartin.edu.tr/etikkurul/etik-kurulu-basvuru.html  adresinden online olarak başvuru yapılmalıdır.  
 • Başvuru Dilekçesi.docx
 • Başvuru Formu.docx
 • Bilgi Formu.docx
 • Taahhütname.docx
 • Kontrol Formu.docx
 • 2-  Araştırma İznini Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Tür ve Derecedeki Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek  "Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri" başvuru işlemlerinin ayse.meb.gov.tr internet adresi üzerinden müracaat edilerek "Araştırma İzni Ön Başvuru Form"unun doldurululması gerekmektedir. Form Enstitüye teslim edilmek üzere  çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
 • 3-Araştırma İzni İçin Enstitüye Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 • Dilekçe
 • Ekler:
 • Tez Öneri Formu (Tez aşamasındaki öğrenciler için)
 • Çalışma Takvimi
 • Veri Toplama Araçları 
 • Araştırma İzni Ön Başvuru Formu (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapılacak Araştırma İzni İçin Gereklidir)
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayı