image/svg+xml
image/svg+xml

Askerlik İşlemleri

Enstitümüze kayıtlı öğrencilerden askere gitmek isteyenler için sırasıyla yapılması gerekli işlemler;

  • Askere gitmek isteyen öğrenciler Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna tecilinin kaldırılması için bir dilekçe ile başvururlar. Enstitümüz bu dilekçe ile beraber öğrencinin Askerlik Dairesi Başkanlığına tecilinin iptali ile ilgili yazıyı gönderir.
  • Tecili iptal olan öğrenci bölümüne de askerliği süresince Enstitüdeki kaydının dondurulmasıyla ilgili bir dilekçe verir. Bölümün bu dilekçeyi danışman onayı ile birlikte bir ön yazıyla Enstitüye ulaştırması gereklidir.
  • İlgili bölümden ön yazı ile gelen kayıt dondurma dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kurulunca incelenip öğrencinin askerliği süresince izinli sayılıp sayılmayacağına karar verilir.