image/svg+xml
image/svg+xml

Bilimsel Araştırma Projeleri

 • 2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

  (SONUÇLANMIŞ)

  S. NO

  PROJE NUMARASI

  YÜRÜTÜCÜ

  KONU

  BAŞLAMA TARİHİ

  BİTİRME TARİHİ

  BÜTÇE

  ARAŞTIRMACI

  1

  2014-SOS-C-001

  Doç. Dr.

  Ayşe Derya

  IŞIK

  Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Mental Aritmetik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi.

  12.12.2014

  26.12.2016

  4.000.0000 TL

  Nazan DEMİR

  2

  2014-SOS-C-002

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Üniversite Öğrencilerinin Okuma Sürecinde Üstbilişsel Stratejileri  Kullanma Durumları.

  12.12.2014

  06.04.2016

  5.610.7000 TL

  Neslihan KÖSE

  3

  2014-SOS-C-003

  Prof. Dr.

  Çetin SEMERCİ

  Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri Destekli Modüler Öğretimin 5. Sınıf Bilişsel Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi.

  12.12.2014

  15.10.2015

  3.972.6000 TL

  Eray GEDİKOĞLU

  4

  2016-SOS-CY-005

  Doç. Dr.

  Fatma ÜNAL

  Televizyonda Yayınlanan Tarihi Dizilerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisi.

  19.09.2016

  13.04.2017

  693.8400

  TL

  Cansu KALÇIK

  5

  2016-SOS-CY-009

   Dr. Öğr. Üyesi

  Emrullah YILMAZ

  Sosyal Bilgiler Dersinde Branş Derslik Sistemi Uygulamasının Öğretmen, Öğrenci ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.

  19.09.2016

  26.12.2016

  749.9900 TL

  Pınar SAYAR

  6

  2016-SOS-CY-012

  Prof. Dr.

  Çetin SEMERCİ

  11. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları ve Özyeterlik  İnançları.

  19.09.2016

  26.12.2016

  1.770.0000 TL

  Aziz SEVİMBAY

  2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

  (DEVAM EDEN)

  S. NO

  PROJE NUMARASI

  YÜRÜTÜCÜ

  KONU

  BAŞLAMA TARİHİ

  BİTİRME TARİHİ

  BÜTÇE

  ARAŞTIRMACI

  1

  2016-SOS-C-001

  Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜN

  Geogebra  Destekli  Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, İnançlarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi.

  19.09.2016

  19.09.2017

  2.331.8800 TL

  Kazım KÜÇÜK

  2

  2016-SOS-C-002

  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

  Bartın Üniversitesi  Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi.

  19.09.2016

  19.03.2018

  755.3000 TL

  Zafer TAKIR

  3

  2016-SOS-C-004

  Dr. Öğr. Üyesi

  Özge GÜN

  Somut Materyal  ve Dinamik Geometri Yazılımı (Dgy) Destekli  Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına, Tutumlarına, Kaygısına ve Öz Yeterliğe Etkisi.

  19.09.2016

  19.09.2017

  2.784.800 TL

  Özge DEMİR

  4

  2016-SOS-C-006

  Dr. Öğr. Üyesi

  Ramazan YILMAZ

  Eğitim Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi.

  19.09.2016

  19.09.2017

  672.4900 TL

  Yaşar Murat BEŞKAYA

  5

  2016-SOS-C-007

  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

  Ebeveynlerin Teknoloji ve Eğitimde Teknoloji  Kullanımına Yönelik Tutumları, Medya Okuryazarlık Düzeyleri  ve

  Eleştirel Düşünme Eğilimleri

  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

  19.09.2016

  19.09.2017

  987.4900 TL

  Murat YALÇIN

  6

  2016-SOS-C-008

  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

  Bartın Üniversitesi  Ön Lisans Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Düzeyleri  Arasındaki İlişki.

  19.09.2016

  19.03.2018

  755.3000 TL

  Utku YÜZLÜ

  7

  2016-SOS-C-010

  Dr. Öğr. Üyesi Murat KUL

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddet (Mobing)’e Maruz Kalma İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

  19.09.2016

  19.09.2017

  969.1000 TL

  Mustafa YILDIZ

  8

  2016-SOS-C-011

  Prof. Dr.

  Çetin SEMERCİ

  Öğretmenlerin Mesleki Etik Davranışlarına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri.

  19.09.2016

  19.09.2017

  1.003.0000 TL

  Yurdagül TOSUNOĞLU

  9

  2016-SOS-C-013

  Doç. Dr.

  Ayla ÇETİN DİNDAR

  Fen Eğitiminde Eğitsel Oyunların Öğrenci Motivasyonlarına Etkisi.

  26.09.2016

  26.09.2017

  1.785.7900 TL

  Sevda KORKMAZ

  10

  2016-SOS-C-016

  Doç. Dr.

  Cemal TOSUN

  İlköğretim 5. Sınıf Düzeyinde “Maddenin Değişimi” Ünitesi Kapsamında Problem Durumlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi.

  26.09.2016

  26.09.2017

  1.559.8900 TL

  İhsan ÖZCAN