image/svg+xml
image/svg+xml

Diğer Formlar & Dilekçeler

Tez_Şablonu_6.4_18.09.2019_
FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0293 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Enstitüler için)
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0288 Kayıt Sildirme Dilekçesi (Enstitüler için)
FRM-0289 Lisansüstü Kayıt Dondurma Dilekçesi
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0294 Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi
FRM-0287 Diğer Yükseköğretim Kurumlarından (Enstitülerden) Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0291 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0264 Lisansüstü Ders Telafi Dilekçesi
FRM-0094 Not Düzeltme Formu


Araştırma İzni İçin Yapılması Gerekenler

1-  Araştırma izni için öğrenci ilk aşamada Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayını almalıdır.

Aşağıda belirtilen formlarlarda istenen bilgiler doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanmalı ve pdf şeklinde taranarak https://form.bartin.edu.tr/etikkurul/etik-kurulu-basvuru.html  adresinden online olarak başvuru yapılmalıdır.

FRM-0319 Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
FRM-0320 Etik Kurulu Başvuru Formu
FRM-0321 Etik Kurulu Bilgi Formu
FRM-0322 Etik Kurulu Taahhütname

Kontrol Formu


2-  Araştırma İznini Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Tür ve Derecedeki Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek  "Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri" başvuru işlemlerinin ayse.meb.gov.tr internet adresi üzerinden müracaat edilerek "Araştırma İzni Ön Başvuru Form"unun doldurululması gerekmektedir. Form Enstitüye teslim edilmek üzere  çıktısı alınarak imzalanmalıdır.

3-Araştırma İzni İçin Enstitüye Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Dilekçe

Ekler:

FRM-0259 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Bildirim Formu  (Tez aşamasındaki öğrenciler için)

Çalışma Takvimi

Veri Toplama Araçları 

Araştırma İzni Ön Başvuru Formu (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapılacak Araştırma İzni İçin Gereklidir)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onayı 
Veli Onay Formu (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapılacak Araştırma İzni İçin Gereklidir)