image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu ve Görevleri

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

1- Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Başkan

2- Dr.Öğr.Üyesi Eyüp ZORLU

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Başkan Yardımcı

3- Dr.Öğr.Üyesi Arzu ÇEVİK

Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

Üye

4- Dr.Öğr.Üyesi Burcu DUMAN

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Üye

5- Dr.Öğr.Üyesi Fatih YAŞARTÜRK

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Ana Bilim Dalı

Üye

6- Dr.Öğr.Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı

Üye

7- Araş.Gör.Dr. Belma BARAK

Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

Üye

8- Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Üye

9- Cevdet DURAN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Üye

10- Hale KURT

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Üye

11- Cenk HATİPOĞLU

Öğrenci

Üye

12- Berkay ŞAHİN

Öğrenci

Üye

13- Sevim Handan YILMAZ

Öğrenci

Üye

 KALİTE KOMİSYONU GÖREVLERİ

Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve Enstitümüzün “Daima İleriye” vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.