image/svg+xml
image/svg+xml

Yüksek Lisans SeminerleriSeminer Duyuru Örneği.doc


Seminer Şablonu- I ARAŞTIRMAYA DAYALI

Seminer Şablonu- II LİTERATÜRE DAYALI

Seminer Sunum ve İlkeleri.docx

 • EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  YÜKSEK LİSANS SEMİNERLERİ
  Güncellenme: 24.04.2018

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (TEZLİ)

  Sıra

  Adı

  Soyadı

  Danışman

  Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Cansu

  ODABAŞ

  Doç. Dr. Murat AKYÜZ

  Eğitilebilir otistik çocuk ve gençlerde düzenli spor eğitiminin bireysel beceriler üzerine etkilerinin incelenmesi

  2015

  2

  Burcu

  ÖZLÜKAN

  Doç. Dr. Şebnem Şarvan CENGİZ

  Sporcularda Üst Ekstremite Kuvvetini Etkileyen Faktörler

  2015

  3

  Gamze

  YÖNAL

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Okçuluk Sporunun Osmanlı'daki Yeri ve Temel Teknikleri

  2015

  4

  Serkan

  VAROL

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Beden eğitimi ve spor dersinin ortaokul öğrencileri üzerinde sportmenşik davranışı oluşturma etkisinin belirlenmesi: (Bartın il örneği)

  2015

  5

  Recep

  AYDIN

  Yrd. Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

  Spor çerçevesinde liderlik ve liderlik üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

  2015

  6

  Ozan

  ÇİÇEK

  Yrd. Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

  Rekreasyon ve çevre

  2015

  7

  Mehmet

  KARATAŞ

  Yrd. Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

  Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

  2015

  8

  Ahmet

  NAMLI

  Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

  Engellilerde beden eğitimi ve spor

  2015

  9

  Mustafa

  YILDIZ

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

  Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  2015

  10

  Burcu

  YILMAZ

  Doç.Dr.Şebnem ŞAHVAN CENGİZ

  Sporda sakatlık türlerinin incelenmesi

  2015

  11

  Rukiye

  VAROL

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması ( Bartın İli Örneği

  2015

  12

  Namık

  BEKAR

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

  2015

  13

  Murat

  TUNÇBİLEK

  Doç.Dr.Mutlu TÜRKMEN

  Spor işletmeciliğinde halkla ilişkiler ve iletişimin yeri ve önemi

  2015

  14

  Cüneyt

  TURGUT

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTEPE

  10-12 yaş öğrenci sporcuların beslenme düzeylerinin spor branşına göre etki düzeyi

  2016

  15

  Oğuzhan

  ÖZSOY

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTEPE

  Ankara'da lise ve üniversite öğrenim gören kız futbolcuların kişilik tipleri ile sürekli öfke-öfke ifade tarzları

  2016

  16

  Şevket Can

  TEKELİ

  Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

  Girişimcilik ve spor eğitimi

  2016

  17

  Güngör

  CİNCİOĞLU

  Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU

  Egzersiz ve oksidatif stres

  2016

  18

  İsmail Can

  ÇUVALCIOĞLU

  Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU

  Antioksidan ve egzersiz

  2016

  19

  Ümit

  ÖZ

  Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

  Yaşlılık ve egzersiz

  2016

  20

  Hasan

  GÜLER

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Kadın ve spor

  2016

  21

  Caner

  CENGİZ

  Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU

  Beyin, Müzik ve Egzersiz

  2016

  22

  Aşkın

  ŞÖHRET

  Yrd. Doç. Nigar YAMAN

  Türkiye'de sporcuların durumlarının sosyal güvenlik açısından incelenmesi, dorunlar ve çözüm önerileri

  2016

  23

  Arzu

  ÖZKAN

  Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

  İlk öğretim çağındaki çocukların gelişim dönemleri, fiziksel uygunlukları ve fiziksel aktivite

  2016

  24

  Hüseyin

  TÜKENMEZ

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları ve hedef belirleme üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

  2016

  25

  Sadık

  ADATEPE

  Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

  2016

  26

  Okan

  AYDIN

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTEPE

  Sporda Yaşanan Sakatlık Türlerinin İncelenmesi

  2016

  27

  Muhammed Çağrı

  ŞEKER

  Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU

  Piometrik Antrenmanlar

  2016

  28

  Oğuz

  ZEKİ

  Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU

  Core Antrenman

  2016

  29

  Hakan

  ŞERAS

  Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

  Olimpiyatlar ve Olimpiyatlarda Türkler

  2016

  30

  Betül

  CANBOLAT

  Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

  II. Meşrutiyet Döneminde Beden Eğitimi ve Sporun İncelenmesi

  2016

  31

  Abdulber

  ASLANOĞLU

  Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

  Atletizm Sporcularının Antropometrik Ölçümlerinin Farklı Zeminlerdeki 1500 Metre Koşusunda Performansa Etkisi

  2016

  32

  Metin

  ÖZTÜRK

  Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

  Spor Yönetimlerinde İnovasyon Kültürü

  2016

  33

  Betül

  AYHAN

  Doç Dr. Mutlu TÜRKMEN

  Kars İli Halk Oyunları ve Geleneksel Giyisileri

  2016

  34

  Eda

  GÖKÇELİK

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTEPE

  Kadın ve Erkek Futbolculara Yaptırılan Core Antrenmanın Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Etkileri

  2016

  35

  Duhan

  KILIÇ

  Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

  Futbolda Antrenörlerin Isınmaya Bağlı Sakatlık Üzerindeki Yeri ve Sakatlıkları Azaltabilmekte Kullanılabilecek Yöntemler

  2016

  36

  Erdal

  TURGUT

  Yrd.Doç.Dr.Murat KUL

  Sporcuların stresle başa çıkma yollar; orta öğretim kurumundaki öğrenciler üzerine etkisi

  2016

  37

  İsmail

  KARATAŞ

  Yrd.Doç.Dr.Murat KUL

  Özel sektörde faaliyet gösteren eğitim işletmelerine yönelik büyüme stratejilerinin incelenmesi

  2016

  38

  Cahide

  ELALTUNKARA

  Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

  Düzenli Yapılan Spor Eğitiminin Otizmli Çocuklarda Motorsal Gelişime Etkisi

  2016

  39

  Bülent

  KARABAĞ

  Yrd. Doç. Dr. Nigar Yaman

  Stresin Sporcular Üzerindeki Etkisi

  2017

  40

  Korkmaz

  ATALAY

  Yrd. Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU

  Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Sporları

  2017

  41

  Zeynep

  TAŞDEMİR

  Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

  Sosyal Beceri Kavramının Araştırılması

  2017

  42

  Mustafa Alper

  MÜLHİM

  Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

  Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığının Araştırılması

  2017

  43

  Muhammet Ali

  BAYER

  Yrd. Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU

  Güreşçilerde Akut Kilo Kaybının Dehidrasyon Açısından İncelenmesi

  2017

  44

  Ali Ozan

  SARIGÖZ

  Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

  Tüm Yönleriyle Ampute Futbol

  2017

  45

  Hande

  YAZICIOĞLU

  Yrd.Doç.Dr.Ender EYUBOĞLU

  Hacettepe üniversitesi beytepe kampüsünde öğrenim gören ve seçmeli beden eğitimi ve spor dersine katılan erkek öğrencilerin spora katılım güdülerinin incelenmesi

  2017

  46

  Mert Mazhar

  ERDURAN

  Doç.Dr.Taner BOZKUŞ

  Sporda gen dopingi

  2017

  47

  Erdem

  ERDEMLİ

  Yrd.Doç.Dr.Recep SOSLU

  Kan ve egzersiz

  2017

  48

  Şennur

  DEMİR

  Yrd. Doç. Dr. Nigar YAMAN

  Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Bartın İli Örneği

  2017

  49

  Erdi

  ARSLAN

  Yrd. Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU

  Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireyler İçin Oryantiring Eğitim Modeli

  2017

  50

  Cansu

  SELECİLER

  Yrd. Doç. Dr. Nigar YAMAN

  Sporda İmgeleme ve Optimal Performans Duygu Durumu

  2017

  51

  Yücel

  AYDEMİR

  Yrd. Doç. Dr. Nigar YAMAN

  Öğretmen Yeterlilikleri ile İlgili Makale Derlemesi ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin Belirlenmesi

  2017

  52

  Mehmet

  ÇOŞKUN

  Yrd. Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU

  Teniste Öğretim Stratejileri

  2017

  53

  Gökhan

  KOCAER

  Yrd. Doç. Dr. Fatih YAŞARTÜRK

  Bartın İlindeki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Özyeterlilikleri, Mesleğine Yönelik Tutumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

  2017

  54

  Burak Emre

  DİRİER

  Yrd.Doç.Serdar USLU

  Elit voleybol ve hentbol oyuncuları seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

  2017

  55

  H.Özgür

  CENGİZHAN

  Yrd.Doç.Dr.Ender EYUBOĞLU

  Fonksiyonel hareket analizi

  2017

   56

   Cevdet

   DURAN

   Yrd.Doç.Dr. Murat KUL

   Türkiye ve Finlandiya’da Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Yetiştiren Bölümlerin Ders Programları Ve Giriş Sınavlarının Karşılaştırılması

   2017

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
  Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programları

  Sayı

  Adı

  Soyadı

  Danışman

   Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Kamile

  ERASLAN

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Türkçe Dersinde Eleştirel Yazma Becerisini Geliştirme

  2014

  2

  Songül

  ATEŞ

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Ortaokulda eğitim gören5. ve 6.7.8. Sınıf Öğrencilerinin izngilizceye ve ingilizce öğrenmeye yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve 2006-2013 ilköğretim ingilizce programlarının ingilizce konuşma becerisi üzerindeki etkileri

  2014

  3

  Fatih

  KÜÇÜK

  Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

  Okulda Değerler Eğitimi ve Türkiye'deki İlkokul Programlarında (MEB 2005) Kazandırılmak İstenen Değerler

  2014

  4

  Eray

  GEDİKOĞLU

  Doç.Dr.Çetin SEMERCİ

  Yansıtıcı dülünme etkinlikleri destekli modüler öğretim

  2014

  5

  Tuğba

  KESGİN

  Yrd.Doç.Dr.Burcu DUMAN

  Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri açısından hayat bilgisi dersi öğretim programının incelenmesi

  2014

  6

  Pınar

  SAYAR

  Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

  Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

  2014

  7

  Burak

  DOĞAN

  Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Okul Yöneticilerinin Okul Başarısına Etkisi

  2014

  8

  Esra

  ÖZYURT AYDEMİR

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Türkçe Dersinde Sorun Çözme ve Karar Verme Becerilerini Geliştirme

  2014

  9

  Ahu

  ÇAVUŞ

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Temel Süreç Becerilerinin Katkısı

  2014

  10

  Dilek

  ALTUNSÖZ

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Sorgulayıcı Okuma Becerisi Geliştirme Öğretim Programı

  2014

  11

  Neslihan

  KÖSE

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlamada Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri

  2014

  12

  Bilgin

  AKÇİN

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Karakter Eğitimi Programları ve Türkiye'de Karakter Eğitimi Programlarına Duyulan İhtiyaç

  2014

  13

  Ozan

  AKMAN

  Doç. Dr. Çetin SEMERCİ

  Senaryo Temelli Öğrenme ve Ölçülmesi

  2014

  14

  Aziz

  SEVİMBAY

  Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

  Eğitimde 2 Sığma Problemi

  2015

  15

  Gizem

  GEVREK ÖZDEN

  Prof.Dr.Çetin SEMERCİ

  İlkokul ingilizce öğretiminde kazanımlara göre etkinliklerin irdelenmesi

  2015

  16

  Sefer

  USTA

  Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Üstün Yetenekliler ve Eğitimleri Tezli Yüksek Lisans Semineri

  2015

  17

  Engin

  KÖSTEKÇİ

  Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

  Girişimcilik ve 2005 Öğretim programlarındaki Yeri

  2015

  18

  İlkim

  IŞIK

  Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Eğitsel Oyunlar İle Çocuklara Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi

  2015

  19

  Ahu

  ÇATALBAŞ

  Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

  Öz Düzenlemeli Öğrenme

  2015

  20

  Mesut

  YILDIZ

  Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Yansıtıcı Öğretim

  2016

  21

  Didem

  OĞRAŞ GÜNDÜZ

  Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

  2016

  22

  Fatih

  KALÇIK

  Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Başarıyı Arttırmada Bir Yol: Eğitim Koçluğu

  2016

  23

  Bünyamin

  ÖZEN

  Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ

  İlk Yıl Deneyimi ve Öğrenci Entegrasyonu

  2016

  24

  Ali

  ÖZKAYRAN

  Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ

  İngilizce Öğretimi ve Diyalojik Öğrenme

  2016

  25

  Yurdagül

  TOSUNOĞLU

  Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

  Öğretimde Meslek Etiği

  2016

  26

  Mesut

  YILDIZ

  Doç.Dr.Nuriye SEMERCİ

  Yansıtıcı öğretim

  2016

  27

  Begüm

  MANTARLI

  Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

  Eğitim 4.0'ın Bir Yansıması Olarak Akran Öğrenme ve Öğretim

  2017

  28

  Cenk

  HATİPOĞLU

  Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

  Aksiyoloji ve Örtük Program

  2017

  Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
  Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (TEZLİ)

  Sayı

  Adı

  Soyadı

  Danışman

   Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Yeşim

  BAYRAM

  Doç. Dr. Necati HIRÇA

  Fatih projesine yönelik eğitim alan fen alanı öğretmenlerinin 5e öğretim modelini etkileşimli tahtalarda kullanma düzeylerinin incelenmesi

  2016

  2

  Talha

  ULU

  Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

  Fen eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi

  2016

  3

  Sevda

  KORKMAZ

  Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

  Oyunlarla Fen Öğretimi

  2016

  4

  Kübra Nazlı

  ŞEN

  Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

  Fen Bilimleri Dersinde Uygulanan Sınıf Kurallarının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi

  2016

  5

  Osman Nuri

  CABUR

  Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları

  2016

  6

  Sakine

  ÖZTÜRK

  Doç. Dr. Cemal TOSUN

  Destek eğitim odalarında fen öğretimi

  2016

  7

  İhsan

  ÖZCAN

  Doç. Dr. Cemal TOSUN

  Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerisi

  2016

  8

  Mehtap

  SAKAOĞLU

  Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARA

  Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi Üzerine Bir İnceleme

  2017

  9

  Gözde

  YALÇIN

  Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARA

  Fen ve Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Yaklaşımı ve Uygulamalarının Fen Eğitimindeki Yeri ve Önemi

  2017

  10

  Burcu

  ASLAN

  Yrd.Doç.Dr.Yılmaz KARA

  Fen eğitiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması üzerine bir inceleme

  2017

  11

  Muhammed Ali

  SAVAŞ

  Yrd.Doç.Dr.Yılmaz KARA

  Fen eğitiminde zeka oyunlarının kullanılmasına yönelik inceleme

  2017

  12

  Kadir Gökhan

  YILMAZ

  Yrd. Doç Dr. Yılmaz KARA

  İlk ve Ortaöğretimde Sağlık Eğitimi Üzerine Bir İnceleme

  2017

  Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı
  Yaşam Boyu Öğrenme YL (Tezli)

  Sayı

  Adı

  Soyadı

  Danışman

   Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Abdurrahman

  ADABAŞ

  Yrd. Doç. Dr. Metin DENİZ

  Öğretmenlerin Motivasyon ve Örgüt Sağlığı Algılarının Okul Yöneticilerinin Tutumları Açısından İncelenmesi

  2014

  2

  Ferhat

  AY

  Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

  Türkiye'de Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

  2014

  3

  H. Altuğ

  TANCA

  Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK

  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Tarafından Yayınlanan Kamu Spotlarının Disiplinler Arası Kavramlarla İlişkileri

  2014

  4

  Nuran

  ADABAŞ

  Yrd.Doç.Dr.Ayşegül TURAL

  Yaşam boyu eğitiminin sağlanmasında halk eğitim merkezlerinin önemi

  2014

  5

  Fatih

  SUGEÇTİ

  Yrd.Doç.Dr.Harun ER

  Medya ve toplum

  2014

  6

  Musa

  SATUK

  Yrd.Doç.Dr.Fatma ÜNAL

  Aile ve medya

  2014

  7

  Fatma Nur

  ALPAY

  Yrd.Doç.Dr.Metin DENİZ

  Orta okul öğrencilerinin matematik kaygısı ve öz-yeterlilik düzeylerinin incelenmesi

  2014

  8

  Nazan

  DEMİR

  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

  Mental Aritmetik ve Eğitime Yansımaları

  2014

  9

  Cihad

  AYAZ

  Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL

  Yaşam Boyu Öğrenmede Öğretmen Eğilimlerinin Belirlenmesi

  2014

  10

  Aşkın

  KARADUMAN

  Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

  Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişki (Bartın İli Örneği)

  2015

  11

  Şaban

  ŞEN

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Ceza İnfaz kurumlarında Kalan Tutuklu ve Hükümlülere Verilen Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

  2015

  12

  Celal

  EKİNCİ

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

  Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Ülkemizde Açıköğretim Kurumlarının Mevcut Durumu

  2015

  13

  Zafer

  TAKIR

  Yrd. Doç Dr. Hüseyin KAYGIN

  Türkiye'de Yaşam Boyu Öğrenme Yönetimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  2015

  14

  Murat

  YALÇIN

  Yrd. Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

  Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

  2015

  15

  İslam

  YOKUŞ

  Yrd. Doç Dr. Hüseyin KAYGIN

  Yaşam Boyu Öğrenme Merkezli Olarak Camiler

  2015

  16

  İrem

  ALTAÇ

  Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

  Okul Eğitiminden Yaşam Boyu Öğrenmeye Geçişte Mesleki Eğitim Merkezlerinin Önemi

  2015

  17

  Havva Duygu

  YASA

  Yrd. Doç. Dr. Harun ER

  Yaşam Boyu Öğrenmede Bilgi Okuryazarlığı

  2015

  18

  Nihan

  AKSEZER

  Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

  Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Oyun

  2015

  19

  Elif

  ÇUHADAR

  Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL

  Bartın İlindeki Yerel Gazetelerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Katkılarının Değerlendirilmesi

  2015

  20

  Yaşar Murat

  BEŞKAYA

  Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

  Eğitim Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

  2015

  21

  Koray

  TİRYAKİ

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Kapsamında Yetişkinlere Yabancı Dil Öğretimi

  2015

  22

  Cansu

  KALÇIK

  Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL

  Yaşam boyu öğrenme ve tarihi diziler

  2015

  23

  Gökhan

  GÖKKAYA

  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

  Öğrenme Güçlüğü Çeken Bireylerin Yaşam Boyu Öğrenmelerinin Bilişim Teknolojileri ile Desteklenmesi

  2015

  24

  Yeşim

  DUYMUŞ

  Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK

  Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Üzerinde Lisans Düzeyinde Aldıkları Eğitim , Cinsiyet ve Bölümün Etkisi

  2016

  25

  Çiğdem

  ÇAVUŞ EZİN

  Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

  Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kabul Durumlarının  Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenme ve Akademik Motivasyon Bağlamında İncelenmesi

  2016

  26

  Selda 

  KOÇ

  Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK

  Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Üzerinde Ebeveyn Özelliklerinin Etkisinin Basit Doğusal Regresyon ile İncelenmesi

  2016

  27

  Sevil

  ÖZSOY

  Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK

  Ölçek Geliştirme Süreci ve Yaşam Boyu Öğrenme Alanında Kullanılan Ölçeklerin İncelenmesi

  2016

  28

  Selen

  ALTAN

  Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

  Okul Öncesinde Aile Katılımı ile Ebeveynlerin Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki

  2016

  29

  Mehmet

  ÖZENGİ

  Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

  Halk Eğitim Merkezlerince Yürütülen Yetişkin Okuma Yazma Öğretimi Kurslarının Değerlendirilmesi (Amasra Örneği)

  2016

  30

  Ayşe

  ADIYAMAN

  Doç Dr. Fatma ÜNAL

  Algın öğrenme

  2016

  31

  Durdane

  GÖZÜBÜYÜK

  Doç. Dr. Fatma ÜNAL

  Girişimcilik

  2016

  32

  Aslıhan

  YILMAZ

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

  Anne adaylarının yaşam boyu eğitim faaliyetlerine katılım engellerinin belirlenmesi

  2016

  33

  Tülay

  ERDURAN

  Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ

  Kütüphane kullanıcılarının "yaşam boyu öğrenme" ve "kütüphane" kavramlarına ilişkin metaforik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

  2016

  34

  Filiz

  KARACA

  Yrd. Doç. Dr. Metin DENİZ

  Çevre Bilinci Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevreye Dönük Algı ve Davranışlarına Etkisi

  2016

  35

  Hatice

  SOYKUT GÜNDOĞAR

  Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL

  Yetişkinlerin Akılcı İlaç Kullanımı

  2017

  36

  Fatma

  TUTSAK

  Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL

  Bilgi Gereksinimi ve Bilgi Arama Davranışları

  2017

  37

  Songül

  IRMAK

  Yrd. Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

  Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Tutumları Açısından Değerlendirilmesi

  2017

  38

  Fatma Aycan

  BİNAY EYUBOĞLU

  Yrd. Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

   Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumları İle Dijital Yerli Olma Durumu ve Teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin incelenmesi

  2017

  39

  S.Başak

  DEMİR

  Yrd.Doç.Dr.Seçil Eda KARTAL

  Yaşam boyu öğrenme yeterliliklerinde matematik yeterliliğinin yetişkinlerd açısından incelenmesi

  2017

  40

  Ahmet

  ABALI

  Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL

  Dijital yerlilerin sanaln kaytarma davranışlarına yönelik görüşleri

  2017

  41

  Aykut

  DURAK

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

  Yetişkin Eğitiminde Yeni Teknolojilerin Kullanımı

  2017

  42

  Alev

  ÇİNAR GÜREŞ

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

  Türkiye'de Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sisteminin İncelenmesi

  2017

  43

  Anıl

  DİLEN

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

  Türkiye'deki Engelli Ebeveynlerine Aile Eğitimi Bağlamında Bir Bakış

  2017

  Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
  Matematik Eğitimi (YL) (Abant İzzet Baysal Ü. İle Ortak Tezli)

  Sayı

  Adı

  Soyadı

  Danışman

   Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Kübra

  ÇOMARLI

  Yrd. Doç. Dr. Burçin GÖKKURT

  Farklı Geometrik Düşünme Düzeylerine Sahip 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilgiyi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi

  2016

  2

  Özlem

  KALAYCI

  Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN

  Ortaokul Matematik Öğretiminde Modeller ve Modelleme

  2016

  3

  Gonca

  GÜLAY

  Yrd.Doç.Dr.Neslihan USTA

  Oyun destekli matematik öğretiminin ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve problem çözme becerilerine etkisi

  2016

  4

  Ahmet

  YILMAZ

  Yrd.Doç.Dr.Neslihan USTA

  Kavram karikatürleri destekli 5E modeli uygulamasının ortaokul öğrencilerinin akademik başarısına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi

  2016

  5

  Özge

  DEMİR

  Yrd.Doç.Dr.Özge GÜN

  Somut materyal ve dinamik geometri yazılımlı destekli, materyal öğretiminin öğrencilerin başarısına,tutumlarına kaygısına ve öz-yeterliliğine etkisi

  2016

  6

  Kazim

  KÜÇÜK

  Özge GÜN

  Geogebra destekli buluş yoluyla öğrenme yönteminin 7. sınıf dönüşüm geometrisi alt öğrenme alanı üzerine öğrencilerinin akademik başarılarına, matematiğin doğasına yönelik inançlarına , matematik öğrenimine yönelik inançlarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisi

  2016

  7

  Özlem

  ÇUBUKLUÖZ

  Yrd.Doç.Dr.Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

  6.Sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki öğrenme güçlüklerinin scratch programıyla tasarlanan matematiksel oyunlarla giderilmesi:Bir eylem araştırması

  2017

  8

  Gülsüm Gülşah

  CAN

  Yrd.Doç.Dr.Özge GÜN

  Ortaokul öğrencilerinin olasılığı kavrayışı

  2017

  9

  İlayda

  YILDIRIM

  Yrd.Doç.Dr.Özge GÜN

  Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin bir orantıda içler ve dışlar çarpımı birbirine eşittir bilgisini RBC+C teorisine göre oluşturma süreci:Bir örnek olay çalışması

  2017

  Temel Eğitim Anabilim Dalı
  Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)

  Sayı

  Adı

  Soyadı

  Danışman

   Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Deniz

  YAĞCI

  Doç. Dr. Muamber YILMAZ

  Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Değerlendirilmesi

  2016

  2

  Ramazan

  BAYRAKTAR

  Doç. Dr. Muamber YILMAZ

  Planlı Yazma Modeli Alan Taraması

  2016

  3

  Selime

  AKSU

  Yrd. Doç. Dr. Ayşegül TURAL

  Değerlere Dayalı Sınıf Yönetimi

  2016

  4

  Zehra

  YAŞAR

  Doç.Dr.Muamber YILMAZ

  Sınıf öğretmenlerinin geometrik kavramları yanımalarına ilişkin alan bilgilerinin incelenmesi

  2016

  5

  Şenol

  ARSLAN

  Doç. Dr. Muamber YILMAZ

  İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Özetlemede Hikaye Haritalarının Etkisi

  2016

  6

  Mehmet Nurettin

  AKGÜL

  Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

  Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi

  2016

  7

  Aslı

  YILDIRIM

  Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

  Dijital okuryazarlık becerileri

  2016

  8

  Akile

  ERGÜN

  Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

  İlkokul öğrencilerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesi

  2016

  9

  Özlem

  ÖZTÜRK

  Doç. Dr. Muamber YILMAZ

  Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

  2016

  10

  Yasemin

  SÖNMEZ

  Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

  Okuduğunu Anlamada Sesli Düşünme (Think Aloud) Stratejisi

  2016

  11

  Seda

  VARAN

  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

  Öğrencilerin Zihinsel Sözlüğünü Geliştirmede Eğitsel Oyunların Kullanımı

  2016

  12

  Şule

  AS

  Doç. Dr. Muamber YILMAZ

  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisine, Tutumuna ve Türkçe Dersi Akademik Başarısına Görsellerin Etkisi

  2016

  13

  Fatma Nur

  KALA

  Yrd. Doç. Dr. Ayşegül TURAL

  Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürel kaynakların Yeri, Önemi ve Kullanımı

  2017

  14

  Sami

  TOKGÖZ

  Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

  Okuduğunu Anlama Becerisi ile İlgili Lisansüstü Çalışmaların Analizi

  2017

  15

  Mehtap

  ERDOĞAN

  Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

  Yaratıcı Drama Yönetiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

  2017

  16

  Burak

  ÖREN

  Doç. Dr. Muamber YILMAZ

  Ev Ziyaretlerinin Motivasyon Üzerindeki Etkisinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi

  2017

  17

  Elif

  ERCAN

  Yrd. Doç. Dr. Ayşegül TURAL

  Sosyal Bilgiler Dersinde Kavramların Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Önemi

  2017

  Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
  Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) (Tezli)

  Sayı

  Adı

  Soyadı

  Danışman

   Seminer Konusu

  Yılı

  1

  Seda

  CAMCI

  Doç. Dr. Fatma ÜNAL

  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Empati

  2017

  2

  Cansu

  AKDENİZ

  Yrd. Doç Dr. Harun ER

  Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanımı

  2017

  3

  Çağrınur

  SAĞ

  Doç.Dr.Fatma ÜNAL

  Somut olmayan kültürel miraz:Safranbolu örneği

  2017